divendres, 23 de novembre de 2012

LA LECTOESCRIPTURA EN L'ETAPA INFANTIL

Existeix una edat per aprendre a llegir?

La importància de l'ensenyament de la lectura atorgada per la societat , fa que els pares insisteixin al professorat per a que es tracti molt aviat aquest ensenyament. Tot i això, hem de saber que l'aprenentatge de la l'ectoescriputra és objectiu de l'educació primària, el que vol dir es que si un nen d'infantil no té un complet domini de la lectura i l'escriptura, o presenta  dificultats , no és preocupant ( de moment) ni té per què estar associat a un problema més del tipus dislèxia, disgrafía...
Durant l'etapa de l'educació infantil el nen està experimentant un procés de canvi maduratiu que pot portat a possibles dificultats en qualevol àrea. Per això, el docent ha de saber proporcionar als seus alumnes les estratègies i tècniques en la l'ectoescriptura per què aprenguin dels seus errors. També es important atansar als alumnes al món dels libres i la literatura infantil, per què llegeixin per plaer i es sentin a gust fent-ho.  Es imprescindible que des de molt petits, tinguin l'hàbit diari de llegir contes, endevinalles, revistes...
Per iniciar la lectoescriptura, cal destacar uns requisits previs a  tenir en compte:
S'ha d'iniciar l'aprenentatge de la lectoescriptura aviat, sempre que es compleixin una serie de requisits.:
  • Que el nen/a domini els conceptes bàsics espaciotemporals (esquerra/dreta, dalt/baix, davant/darrere, abans /després).
  • Que el nen/a hagi adquirit un cert domini del llenguatge oral, que aquest no presenti problemes ni retràs greu.
  • No és necessari que pronunciï correctament tots els fonemes, però si que sigui capaç de distingir-los.
  • Que estigui motivat per aprendre a llegir.
  • Que comprengui la funció simbòlica de la escriptura.
Per un altre costat, es pot ressaltar alguns aspectes que deixin constància de la importància de la lectoescriptura:
  • L'aprenentatge lectoescriptor no acaba mai.
  • Es un treball fonamentalment personal i individual que precisa l'ajuda del professor, especialment en els primers estadis.
  • Alguns individus no necessiten intermediaris (  mestres, pares, avis, germana grans...)
  • La lectura es un eina de gran valor per a la formació integral de la persona. La lectura no es un fi en si mateixa, si no solament un mitjà on el seu valor depèn del seu grau d'ús.


Extret d'un blog sobre lectoescriptura http://ingridysilvia.blogspot.com.es

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada